Životné jubileum

28. augusta 2012 sa pani Anna Chorvátová dožila krásneho veku 90 rokov. Pri príležitosti jej životného jubilea jej starostka obce zaželala predovšetkým veľa zdravia a spokojnosti.