Dni obcí Opatovce Boršice v SR - 24.08.2013

„Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“, to je názov projektu programu cezhraničnej spolupráce z Fondu mikroprojektov ,financovaného z príspevku Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správca fondu mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce slovenskej a českej republiky je trenčiansky samosprávny kraj.

Obci Opatovce v SR a obci Boršice v ČR sa na základe tohto programu podarilo zrealizovať podujatia, ktoré otvorili možnosti spoznávania sa ľudí, kultúry a prostredia občanom oboch obcí. Necelých 100 km vzdialenosti medzi obcami, predstavuje nové príležitosti na stretnutia s novými zážitkami v oblasti kultúry, športu, spoločenského života. Keď v roku 2012 predstavitelia obcí podpísali zmluvu o spolupráci, otvorila sa cesta aj na výmenu skúseností a spoluprácu medzi inštitúciami. Verím, že stretnutia na jednej aj druhej strane štátnej hranice prinesú nové priateľstvá, nové zážitky a predovšetkým pocit spolupatričnosti človeka s človekom.

Obec Opatovce si v tomto roku pripomína aj 900.rokov od prvej písomnej zmienky. Za svoj rodný list vďačí Zoborskej listine z roku 1113. Tento dokument, je jeden z najcennejších písomných dokladov o histórii Slovenska.

Verím, že spolu s naším cezhraničným partnerom, obcou Boršice sa nám bude dariť skvalitňovať život našim občanom, že občania oboch obcí vytvoria prostredie pre vzájomnú spoluprácu na všetkých úrovniach.

Všetkým k tomu želám veľa zdravia, šťastia a pevnej vôle.

 

Viac fotografií môžete nájsť na stránkach Obce Boršice (tu)