Driapačky

Výraz, ktorý mnohí z mladších ľudí ani nepoznajú. Kedysi, keď sa na dedine chovali husi a kačice, sa v zimnom období v chalupách schádzali ženy a driapali perie, ktoré sa potom dávalo do podušiek a perín. Tieto potom tvorili základnú výbavu každej nevesty. U pani Anny Dohňanskej sa v tomto roku vrátili k tradícii drapačiek. Zaujímavé to bolo predovšetkým pre deti, ale aj ženy si zaspomínali na driapačky z minulosti.