Karneval

Stalo sa tradíciou, že počas fašiangu sa koná detský karneval. V nedeľu 3.februára 2013 sme sa stretli v kultúrnom dome na tomto podujatí. Tento rok bola účasť detí na karnevale z dôvodu chrípky menšia. Dobrá nálada a chuť baviť sa však nechýbali tým, ktorí na karneval prišli. O zábavu sa postarali postavy z rozprávky Mrázik – Nastenka a Marfa (členky Trenčianskeho hradného divadla) a Richard Bulko (DJ)

Ďakujeme sponzorom: Ing. Marcele Opačitej a Marte Šulekovej