Mikuláš

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku podvečer 5.decembra sa v obecnom parku rozsvietil vianočný stromček. Blikajúce svetielka sa odrážali v očiach detí, ktoré čakali na príchod Mikuláša. Ten prišiel v sprievode anjela aj s plným košom balíčkov, tie boli odmenou za básničky a pesničky, ktoré deti predniesli Mikulášovi. So sľubom, že príde aj na budúci rok sa Mikuláš s deťmi rozlúčil.