Október - mesiac úcty k starším

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc sa každý rok, ako rýchlo prebehne ten čas. Príroda začína hýriť pestrými farbami – zlatožltá, červená, hnedá. Zelená sa pomaly vytráca. Príroda začne očakávať príchod zimy. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie. Spomienky sú pestré, ako tá príroda na jeseň. Nájdu sa v nich šťastné chvíle a najkrajšie prežité roky, ale aj vážne a smutné obdobia. Roky pribúdajú nenápadne, človek si ich pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Sem tam niečo zabolí, zdravie už nie je to čo bývalo, človek akosi nestíha porobiť robotu, ktorá mu v minulosti nerobila problémy, ubúda síl, pribúda vrások, vlasy sa zabelejú striebrom. Vekom človek však nadobudne skúsenosti, prehľad ako riešiť rôzne životné situácie. Skúsenosti a rady odovzdáva mladším.

Prácou ste napĺňali dni svojho života a teraz si užívate zaslúžený oddych.

V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie. Dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie za Vašu celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré ste svojou prácou vytvárali. Dovoľte mi vysloviť prianie veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti v kruhu Vašich najbližších. Dovoľte mi vysloviť slová úcty a ponúknuť pomocnú ruku počas celého roka všetkým, ktorí je budú potrebovať. (príhovor starostky obce)

V rámci podujatia sa v programe predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach pod vedením pani riaditeľky Lenky Bulkovej, Spevácky súbor Opatovčan, n.o. a harmonikár Tomáš Bečár. Obecný úrad Opatovce pripravil pre pozvaných občanov malé pohostenie a darček, do ktorého vecne prispela organizácia Goral, s.r.o. Veľké Bierovce.