Oslava MDD

V sobotu 1. júna 2013 sa oslava MDD nekonala z dôvodu nepriaznivého počasia. V náhradnom termíne konania osláv MDD - 8. júna 2013, sme sa stretli v areáli pri športovom ihrisku. Skákací hrad, prekážková dráha, maľovanie na tvár, opekačka - taký bol program pripravený pre deti. Na záver dostalo každé dieťa darček. Ďakujeme sponzorom: Marius Pedersen, a.s. Trenčín, Ing. Marcele Opačitej a všetkým, ktorí pomohli s organizačným zabezpečením podujatia.