Burčiakové slávnosti a folklórny festival v Boršiciach

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal už tretí ročník Burčiakových slávností spojených s folklórny festivalom v našej partnerskej obci na Morave v Boršiciach. Obecný úrad Opatovce zabezpečil autobus pre tých občanov, ktorí mali chuť a chceli sa pozrieť na Moravu na slávnosti burčiaku a folklórnych súborov. Slávnosť sa začala tradičným sprievodom po obci od kultúrneho domu do areálu pri ihrisku, kde sa slávnosť konala.

Na začiatku sa všetkým prihovoril starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek, po ňom pozdravila prítomných aj starostka našej obce Janka Horňáková. V programe sa predstavili detské folktórne súbory, ktoré za odmenu dostali košík plný hrozna. Po nich v programe účinkovali spevácke súbory a folklórne súbory domácich a hostí. Tí za odmenu dostali demižóm burčiaku. Našu obec reprezentoval Spevácky súbor Opatovčan. Na záver podujatia bolo v kultúrnom dome vystúpenie Vojenského súboru Ondráš. Atmosféru slávností dotvárali stánky ponúkajúce množstvo tradičných pokrmov, burčiaku a vín. Dúfam, že v autobuse, ktorý nás viezol z Boršíc sedeli všetci spokojní s prežitým dnom.