Karneval

Fašiangy sú obdobie plesov a zábavy. V nedeľu 9. februára 2014 sa v kultúrnom dome v Opatovciach konal detský karneval. Tak ako po minulé roky v sále panovala dobrá nálada, o ktorú sa starali kráľovná pirátov s pirátom (z Trenčianskeho hradného divadla) a deti v maskách. Tanec striedali súťaže, v ktorých masky dokazovali svoju šikovnosť. Na občerstvenie bol pripravený čaj a na záver dostala každá maska darček. O hudbu do tanca sa postaral Bichar Bulko.

Ďakujeme za vecnú pomoc pani Marte Šulekovej a Ing. Marcele Opačitej.