Medzinárodný deň detí

31. mája 2014 sme pripravili pre deti pri príležitosti MDD vystúpenie Mestského divadla Trenčín s divadelnou hrou „Môj macík“. Poučný dej rozprávky vtiahol deti a tie sa zapojili do dialógu s hercami. Na záver dostali deti malý darček, so zabezpečením ktorého pomohla Obecnému úradu vecným darom sl. Katarína Janásová, za čo je ďakujeme.