Október mesiac úcty k starším

Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka. Lesy sú oblečené do teplých zlatých farieb, v diaľke sa modrejú končiare vrchov. Nech táto krása jesene naplní i vaše srdcia, predovšetkým teraz keď nám mesiac október pripomína skutočnosť, že je mesiacom úcty k starším.

Čas tak rýchlo plynie. Človek sa mení, pribúdajúce roky zvýraznili ornamenty – vrásky na našich tvárach, striebrom sfarbili naše vlasy, no bohatší sme aj o životné skúsenosti a plodne prežité roky.

Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom koľko ľudí urobil šťastných. Múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám , ale v tom ako dokáže svoje vedomosti odovzdať novej generácii.

Vy vážení spoluobčania stále odovzdávate svoje skúsenosti mladším, svojim deťom, vnukom a mnohí už aj pravnukom. Život človeka nie je vždy ľahký, mnohí z vás zažili ešte príkoria vojny, biedu a hlad. Aj roky tvrdej práce poznačia človeka. Sú spomienky na ktoré by sme radi zabudli, ale sú aj spomienky radostné, ktoré by sme za nič nevymenili.

Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých, ale predovšetkým vám tých najbližších. Rodina je bohatstvo, ktoré sa len tak ľahko nehľadá.

Chcem Vám pri tejto príležitosti úprimne poďakovať za celoživotnú prácu a zaželať vám do ďalších rokov predovšetkým veľa zdravia.