Posvätenie krížov

9. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnilo posvätenie obnovených krížov, ktoré vykonal správca farnosti Veľké Bierovce pán farár Viliam Chrastina. Kríž v obecnom parku, ktorý je symbolom miesta odpočinku – starého cintorína, na ktorom sa už výše 120 rokov nepochováva, ale symbol kríža naďalej zostal na tomto mieste a kríž postavený v poli. Návštevníci parku, či už sú to malé deti z rodičmi, dospievajúca mládež, alebo tí skôr narodení, tak majú možnosť stráviť nielen pekné chvíle v parku, ale i pomodliť sa pri kríži, zamyslieť sa nad týmto symbolom života a smrti. Kríž bol postavený v roku 1892 na kamennom podstavci, ktorý odoláva času a poveternostným podmienkam. Drevený kríž, však už vzhľadom na jeho poškodenie, bolo treba vymeniť.

Po skončení druhej svetovej vojny mládenci z obce z vďačnosti za prežitie postavili v poli kríž. Kríž bol postavený zo zbierky, ktorú mládenci zorganizovali. Keď sa rozhodli pre miesto v poli, netušili, že v budúcnosti práva tadiaľ povedie miestna komunikácia. Z toho dôvodu bol pôvodný kríž odstránený a vybudovaný nový, mimo novej miestne komunikácie. Po výstavbe rodinných domov, sa tento kríž stane možnosťou pre obyvateľov týchto domov k zastaveniu sa pri tichej modlitbe. Verím, že kríž svojím symbolom prispeje k dobrým medziľudským vzťahom v tejto časti našej obce.

Ďakujeme pánu Jánovi Dohňanskéhu, ktorý daroval drevo na oba obnovované kríže a tieto aj zhotovil a osadil.