COOP Jednota Trenčín

Dňa 25.4.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach konala výročná členská schôdza miestnej organizácie COOP Jednota SD. Predsedníčka pani Marta Šuleková privítala všetkých prítomných a v zmysle programu viedla členskú schôdzu. Poinformovala členov o nových možnostiach, oznámila štatistické údaje z činnosti družstva za roky 2010 – 2014. Na záver bola pre všetkých pripravená bohatá tombola, do ktorej prispel aj Obecný úrad Opatovce.