Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

Od založenia v roku 2013 sa dobrovoľný hasičský zbor aktívne zúčastňuje na krajských súťažiach, kde sa snaží reprezentovať našu obec. Za pomoci obce a sponzorov sa nám darí zveľaďovať hasičskú zbrojnicu a nakupovať nové vybavenie. Od založenia zboru sa snažíme o jeho rozvoj a vo výbave máme skoro všetky veci, ktoré potrebujeme, aby sme mohli byť zaradení v štátnom poloprofesionálnom hasičskom zbore. Tento rok by sme mohli získať protizáplavový balík, v ktorom bude obsiahnutá elektrocentrála, čerpadlo a ďalšie veci potrebné pre zabezpečenie ochrany majetku a zdravia ľudí. Členovia hasičského zboru sú k dispozícii aj starostke obce pri usporiadaní rôznych spoločenských akcií. Od nášho založenia sme prijali nových členov aj z iných obcí a to z Veľkých Bieroviec a Trenčianskej Turnej, ktorí s nami úspešne zvládli aj nejaké tréningy.

Dňa 25.4.2015, v rámci povinného preškoľovania BOZP a prvej pomoci, prišli do našej obce profesionálni hasiči Trenčianskeho záchranného zboru. Tí nám ukázali svoju najnovšiu hasičskú techniku a porozprávali nám o práci hasičov. Bavili sme sa spolu o prípadnej spolupráci, aby sme v prípade potreby vedeli plnohodnotne pomôcť. Na tomto školení boli k dispozícii aj dve profesionálne vozidla používané hasičským zborom. Jedno auto značky Mercedes - najčastejšie používané na rýchly zásah pri požiaroch a najnovší prírastok, auto značky Tatra, na prejazd do neschodných terénoch. Vlastnosti týchto áut nám boli prezentované priamo v teréne pri Váhu.

Týmto by sme chceli poďakovať profesionálnym hasičom z Trenčína, že si našli čas, prišli nás preškoliť a priblížiť prácu profesionálov, taktiež pani starostke Janke Horňákovej a v neposlednom rade aj našim hlavným sponzorom pánovi Bolechovi (Záhradné centrum Veľké Bierovce), pánovi Janásovi (Hostinec u Ondreja Soblahov), pánovi Jánovi Dohňanskému a ostatným sympatizantom.

Marcel Forgáč