Jednota dôchodcov Slovenska

16. mája 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Jednoty dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Opatovce. Organizácia má 23 členov a je stále otvorená pre ďalších záujemcov. Za predsedu bola zvolená pani Marta Bulková, v prípade záujmu o vstup do organizácie, alebo o poskytnutie informácie o organizácii a jej činnosti, ju môžete osloviť. Na ustanovujúcom zasadnutí boli prítomní hostia pani Emília Plšková, pani Marta Ľubtáková z Okresnej organizácie JDS Trenčín a starostka obce Janka Horňáková. Pani Plšková a pani Ľubtáková informovali členov o organizačnej štruktúre Jednoty dôchodcov Slovenska, jej fungovaní, aktivitách a možnostiach pre členov. Starostka obce prisľúbila vzniknutej organizácii podporu zo strany obce.