Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším

4.11.2015. Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri, tento rok výnimočne na začiatku novembra, uctíme našich starších spoluobčanov. To,  že niekto už nie je v aktívnom veku, nie je previnením, alebo nedostatkom. Starší ľudia si zasluhujú našu trvalú a bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť a pomoc. Kto nemá úctu k starším ľuďom, nemôže mať  skutočnú úctu k nikomu a ničomu. Kolobeh života je proces nezvratný a platí bez výnimky pre každého z nás, a na to by sme nemali zabúdať. Mali by sme sa vždy a ku každému správať tak, ako si želáme, aby sa on správal k nám samotným. Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. Nájdime si  čas, vľúdne slovo a úsmev pre starších ľudí. Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas zo svojho náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly , nenápadne, nedá sa tomu vyhnúť.Tak ako sa pominú letné dni, a znenazdania prichádza jeseň. Človek sa ocitá v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. A spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň, ktorá hýri všetkými farbami. Tak aj v spomienkach sa nájdu najkrajšie  prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Ceníme si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážime si  vlasy postriebrené šedinami, teplo v srdci. Krásu a pôvab Vášmu životu dodávajú jedinečné okamihy šťastia, ktoré prežívate spolu so svojimi najbližšími. Aj keď sa niekedy  na oblohe Vášho života rozprestrú  husté mraky, majte na pamäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko. Ďakujme aj za tie najjednoduchšie veci v živote, za odovzdané skúsenosti.

Aké je to jednoduché a ťažké zároveň. Ďakovať za každý deň, ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. Ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, Bohu, ľuďom naokolo. Vážení spoluobčania, želám Vám, aby všetky dni Vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou, nech Vás Vaša životná múdrosť citlivo vedie každým dňom vášho života.

 

Janka Horňáková
starostka obce