Marec mesiac knihy

V roku 2015 uplynie už 110 rokov od narodenia slovenskej spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej. Svojou tvorbou hlboko zasiahla do mnohých oblastí slovenskej kultúry. Písala literárne profily, kultúrno-spoločenské črty, úvahy, prednášky, správy, polemizovala o prekladateľskom umení a jazyku. Okrem detských časopisov publikovala v periodikách Politika, Národné noviny, Cirkevné listy, Slovensko, Živena, Matičné čítanie, Kultúrny život, Slovenské pohľady a v mnohých ďalších. Deťom predškolského veku sa vo svojej poézii prihovárala živou rečou, ktorá umožňovala rozvíjať u tejto vekovej kategórie nielen fantáziu a obrazotvornosť, ale napomáhala výrazne kultivovať jazykový prejav najmenších. Jej texty sa vyznačujú peknou slovenčinou, zvonivým rytmom a milou sugestívnosťou, ktorá vzbudí v duši malého čitateľa pocit estetického zážitku, zaujme jeho myseľ a fantáziu malebnými obrazmi zo sveta, ktorý je deťom blízky. 13. marca 2015 sme v Obecnej knižnici v Opatovciach čítali rozprávky tejto spisovateľky. Aj napriek sľubovanej sladkej odmene pre zúčastnených, prišli len tri deti, čo je veľká škoda. Dúfam, že na budúci rok sa nás v knižnici zíde viacej.