Mikuláš

V obecnom parku sa v predvečer 5.decembra 2015 rozsvietil vianočný stromček. K žiariacemu stromčeku prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta a s plným košom balíčkov pre deti, ktoré boli počas celého roka poslušné. Všetky deti dostali balíček a čert odchádzal s prázdnym vrecom, čo je znakom toho, že v Opatovciach máme len poslušné deti. Za balíček deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a dokonca zahrali na píšťalke. Pri odchode Mikuláša deti sľúbili, že v nasledujúcom roku budú ešte viac poslúchať. Uvidíme !!!