SNP - 71 rokov

Jednota dôchodcov Opatovce 29.08.2015 usporiadala pri príležitosti výročia SNP stretnutie občanov, spojené s opekačkou a posedením pri harmonike. Na začiatku pani Marta Bulková v príhovore priblížila význam SNP: „ Práve v týchto dňoch si vo všetkých regiónoch našej domoviny pripomíname výročie udalostí SNP. V tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Sme viazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy. Naša vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí niesli odkaz a duch povstania povojnovými desaťročiami. Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane večná.“ Po týchto slovách účastníci stretnutia strávili príjemné chvíle pri pesničkách s harmonikárom pánom Koubikom a opekačke.