Vianočná besiedka

Na Zlatú nedeľu 20.12.2015 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach na Vianočnej besiedke. Vianočnou besiedkou sme sa priblížili atmosfére Vianoc. Vianoce sú obdobím, keď si viac ako inokedy uvedomujeme vlastné pocity , lásku, úctu, priateľstvo, obetavosť a spolupatričnosť. Každý z nás z vďakou prijme úprimné, teplé ľudské slovo, či prosté prianie zdravia a šťastia. V programe sa predstavili deti z Materskej školy pod vedením pani riaditeľky Lenky Bulkovej, deti z Opatoviec v scénke o narodení Ježiška a koledy zaspieval Spevácky súbor Opatovčan. Na občerstvenie boli pripravené koláče a vianočný punč, ktorý pripravil Paľko Horňák. Na záver starostka obce poďakovala tým, ktorí pomohli pripraviť Vianočnú besiedku a všetkým zaželala radostné a spokojné Vianoce a šťastné vykročenie no nového roku.