Vítanie detí

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života. V stredu 11.11.2015 sme slávnostne uviedli deti do radov našich občanov.

Tak ako zem, aby rodila, potrebuje vodu a slnko, tak dieťa, aby sa mohlo napiť života a aby z neho vyrástol užitočný človek, potrebuje lásku rodičov, lásku svojich blízkych.

Duša dieťaťa je čistý nepopísaný list a jeho výchova je ako štepenie ušľachtilej odrody ovocia. Musíme preto urobiť všetko, aby z našich detí vyrástli silní, schopní jedinci, ktorí budú raz potešením nielen vlastným rodičom, ale ozdobou a pýchou celej našej obce.

Želáme vám Vážení rodičia veľa úspechov vo výchove Vašich detí – našich nových občanov, ktorých sme slávnostne privítali do života. Želáme Vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Nech Vaše deti rastú pre radosť Vám, Vašej rodiny, našej obce i celej spoločnosti.