Životné jubileum

Okrúhle životné jubileum 90 rokov života oslávila 24.4.2015 naša spoluobčianka Anna Kováčová. K jubileu jej popriala všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, starostka obce Janka Horňáková. Pri príležitosti životného jubilea bol vykonaný zápis do pamätnej knihy Obce Opatovce.