2. Obecná zabíjačka

6. februára 2016 sa uskutočnila 2. obecná zabíjačka. Od samého rána sa pri kotloch vrteli usporiadatelia – Spevácky súbor Opatovčan. Počasie podujatiu prialo a okolo obeda sa na všetkých začalo usmievať slniečko. K fašiangom neodmysliteľne patria aj šišky, fánky, koláče. Aj tieto v hojnom počte pripravili členky speváckeho súboru. K dobrej nálade prispeli zabíjačkové špeciality, ktoré rozvoniavali široko – ďaleko a hudba a spev. Kto prišiel, určite neobanoval. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a priebehu podujatia a sponzorom: PD Trenčín – Soblahov , Róbert Repa – prevádzkovateľ pohostinstva v Opatovciach.