AGROKOMPLEX 2016

V piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila, v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy AGROKOMPLEX 2016 v Nitre. Vo svojom stánku prezentovala atraktivity regiónu, na ktorom MAS Inovec pôsobí. Mnohí z návštevníkov sa zaujímali o náš región, mnohí ho z časti aj poznali a veríme, že informácie a propagačný materiál, ktorý sme poskytovali ešte rozšíri vedomosti o našom regióne, o jeho možnostiach v oblasti cestovného ruchu, turistiky, ale aj podnikania. Folklór regiónu v ľudových a zľudovených piesňach priblížilo návštevníkom výstavy vystúpenie Speváckeho súboru Opatovčan. Príjemná atmosféra na ceste v autobuse a taktiež bohatý program výstavy splnil očakávania jej účastníkov. MAS Inovec ďakuje Národnej sieti rozvoja vidieka SR a regionálnemu koordinátorovi pre Trenčiansky kraj MVL Štefánek, s.r.o. za možnosť prezentácie.