Medzinárodný deň detí

V sobotu 28.mája 2016 sa v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach konala oslava MDD. Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre deti rôzne súťaže, na ktorých si deti vyskúšali svoju šikovnosť a fyzickú zdatnosť. Umelecké vlohy ukázali deti pri kresbe na betónovú plochu. Do programu prispeli ukážkou svojej práce hasiči Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne za spolupráce členov Dobrovoľného hasičského zboru v Opatovciach. Nechýbala tradičná opekačka a sladkosť pre deti na záver. Každé z detí dostalo aj tričko s erbom a názvom obce. Verím, že všetci, ktorí prišli, strávili veselé popoludnie plné hry a radosti z pohybu. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli s organizáciu podujatia a pani Ing. Marcele Opačitej, Róbertovi Repovi a Jurajovi Chorvátovi za vecné dary vo forme sladkostí a občerstvenia pre deti.