Stavanie mája

Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. Máj je niekoľko metrov vysoký strom, väčšinou smrek alebo breza, ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami. V predvečer prvého mája chlapci stavajú svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje, ktoré symbolizujú ich vážny záujem. Strom samozrejme musí aj pekne vyzerať, krivý alebo rozkošatený by bol rovnako hanbou pre dievča ako aj pre chlapca. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom a tancom, chlapci dievčatá poriadne vytancujú a dievčatá im za to nalejú niečo dobré na posilnenie. Iný kraj, iný mrav: Na Slovensku sa májové tradície líšia od regióna k regiónu. Čo sa týka stavania májov, na Orave je typickým zvykom darovanie hrablí dievčaťu, o ktoré má chlapec záujem. Ak dievča hrable príjme, je to znak, že záujem je obojstranný. Na Liptove zase chlapci sadia máje na Turíce. Ak sa dievčaťu máj páčil, poslala chlapcovi pierko z rozmarínu alebo iných kvetov. Súhlasom chlapcových rodičov bola stuha do vlasov. V Štrbe chlapci sadili dievčatám pod okná najčastejšie červený smrek, avšak tým hrdým skôr brezy alebo osiky. Za sadenie májov si chlapci od dievčat vyslúžili košele či šatky. Vo Východnej si túto tradíciu pripomínajú pravidelne každý rok. Chlapci stavajú dievčatám pod okná máje a na druhý deň chodia v krojoch po dedine. Spievajú, tancujú a v tejto dobrej nálade navštevujú domy, pred ktoré deň predtým postavili máje.

Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Ostáva len dúfať, že ju bude mať v budúcnosti kto udržiavať aj pre ďalšie generácie.

Aj v našej obci sa stavanie mája stalo tradíciou, pri ktorej sa zídu občania, vyzdobia máj krepovými stužkami, s očakávaním sledujú postavenie mája a potom si posedia v dobrej nálade pri pesničke. O piesne sa postaral Spevácky súbor Opatovčan, na máj si pripili pohárikom pálenky od starostky obce a potom si pochutili na guláši, ktorý pripravil prevádzkovateľ pohostinstva (o kvalitu gulášu sa postaral „kuchár“ František Margorín). Pekné počasie prispelo k príjemnej a veselej atmosfére tohto podujatia.