Stretnutie s občanmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Kultúrny dom Opatovce 20. októbra 2016

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu veku. Láska a úcta  k starším ľuďom je vysoko cenená.

Starostka obce prítomným v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva poďakovala za celoživotnú prácu, a popriala Vám veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu najbližších.