Úspech našich detí

Aj v našej malej obci Opatovce sú šikovné deti, ktoré milujú tanec. Po ťažkých tréningoch prichádzajú prvé úspechy. Ema Zvadzanová, Nina Zhanačová a Daniel Struhár patria medzi tých, ktorí majú doma medaile alebo poháre, ako odmenu za víťazstvo v súťaži. Tancujú v Tanečnej skupine KORZO, ktorá sídli v Trenčíne a venuje sa modernému tancu a HIP-HOPU. Zúčastňujú sa na rôznych vystúpeniach a súťažiach. 30.04.2016 sa konala súťaž v Trenčíne, kde získali mnoho ocenení a Ema Zavadzanová sa dostala so svojím sólo vystúpením na celoslovenskú súťaž v Žiari nad Hronom, kde sa umiestnila na treťom mieste. Na súťaži v Malackách, v silnej konkurencii si Ema Zavadzanová vybojovala striebornú medailu. Naše deti robia radosť svojím rodičom, trénerovi, ale predovšetkým sebe, lebo robia niečo čo ich napĺňa a výhry a ocenenia sú plodmi ich snaženia a šikovnosti a samozrejme aj pevnej vôle. Želala by som aj ostatným deťom, aby našli činnosť - aktivitu, ktorá ich bude baviť a robiť im radosť, aby svoj voľný čas nepremrhali len bezcieľným sa potuľovaním vonku, nie práve správnou činnosťou, alebo len sedením pri počítačoch.