Uvítanie detí do života

Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že pripravujem slávnosť uvítania detí do života. 16. november 2016 bol v našej obci výnimočný práve tým, že sme v sále kultúrneho domu uvítali našich najmladších občanov. Starostka obce zaželala rodičom veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri výchove detí. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce sa v programe predstavili deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach