Vianočná besiedka

Prichádzajúca vianočná atmosféra a zapálenie ďalšej sviečky na adventnom venci nám prináša najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo, keď sme s prirodzenou zvedavosťou a nedočkavosťou túžili po tom, aby tieto sviatky boli čim skôr a trvali čím dlhšie. Počas Vianoc venujeme tichú spomienku aj tým, ktorí už navždy ostali len v našich srdciach.

O to viac by sme sa mali tešiť z každého, s kým máme možnosť stráviť tieto sviatky, aby radosť štedrovečerného stola trvala celý rok a ticho, ktoré nás sprevádza na ceste na polnočnú svätú omšu zdôrazňovalo najcennejší cit – lásku.

V poslednú adventnú nedeľu sme sa stretli v sále Kultúrneho domu v Opatovciach na Vianočnej besiedke. Na úvod sa všetkým prihovorila starostka obce. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach, deti z Opatoviec v scénke o narodení Ježiška, nasledovala báseň a vianočný príbeh. Posledný v programe zaspieval koledy Spevácky súbor Opatovčan. Svoje vystúpenie ukončil najznámejšou vianočnou koledou Tichá noc, pri ktorej priestory sále osvetľovali len plamene sviečok, čo umocnilo dojem z piesne.

K príjemnej atmosfére prispel aj vianočný punč a koláče. Na záver starostka obce poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri príprave vianočnej besiedky a zaželala krásne vianočné sviatky a aby bol nový rok úspešne naplnený týždňami radosti a mesiacmi pohody.