Deň detí Opatovce

Podpora športového a voľnočasového vyžitia detí a mládeže pri príležitosti oslavy MDD“- podujatie podporil Trenčiansky samosprávny kraj

V sobotu 27.mája 2017 patril areál pri športovom ihrisku našim najmenším obyvateľom pri príležitosti oslavy medzinárodného dňa detí. V rámci programu bola pre deti pripravená ukážka práce a prehliadka smetiarskeho auta, ktoré poskytla spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Deti si vyskúšali manipuláciu s vysýpaním kontajnera, porozprávali o separovaní komunálneho odpadu v našej obci, vyskúšali si posedieť na sedadle šoféra. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Opatovce v spolupráci s HaZZ v Trenčíne pripravili pre deti ukážku zásahu pri hasení požiaru. Deti mohli svoju zručnosť ukázať v súťažiach – skákanie vo vreci, hádzanie loptičkou na cieľ, zhadzovanie predmetov pomocou prúdu vody, kopanie lopty do bránky, prekážkový beh cez kužele. Po absolvovaní týchto súťaží dostalo každé dieťa balíček so sladkosťou a nafúkaný balón. Počas celého popoludnia mali plné ruky práce pani Ľudmila Slávková s dcérou Katkou, ktoré maľovaním na tvár urobili z našich detí rôzne kvietky a zvieratká. Deti sa zabávali na hracích prvkoch detského ihriska. Na záver bola tradičná opekačka pri ohníku. Ďakujeme sponzorom podujatia Trenčianskemu samosprávnemu kraju, spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Trenčín, Jurajovi Chorvátovi. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto podujatia.