Fašiangy

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (šiesteho januára) do Popolcovej stredy. Tá v roku 2017 pripadá na prvého marca. (V roku 2018 na štrnásteho februára) Názov je odvodený z nemčiny. Označoval posledné dni pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným cyklom. Fašiang v našej obci si pripomenuli členovia Speváckeho súboru Opatovčan a všetci mladí aj starší, ktorí mali chuť sa zabaviť, v posledný februárový deň, sprievodom masiek po obci. Dobrú náladu ešte vylepšili muzikanti na harmoniky, trubku a ozembuch.