Mikuláš

Už tradične sa 5. decembra rozsvietil v obecnom parku vianočný stromček a tak ako každý rok aj teraz k nemu prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Darčeky určené všetkým dobrým deťom, pre ich veľké množstvo, doviezol na vozíku. Pri svetielkach stromčeka sa  Mikuláš porozprával s deťmi, niektoré mu povedali básničku, no mnohé sa hanbili alebo nevedeli a tak Mikuláš nakázal deťom do budúceho roku sa naučiť básničku alebo pesničku. Všetky deti boli odmenené darčekom z vozíka. Čert nemal veľa roboty, lebo v našej obci, tak to vyzerá, sú samé dobré deťúrence. Mikuláš sa so všetkými rozlúčil prísľubom, že o rok opäť príde.