Október mesiac úcty k starším – 11. októbra 2017

V mesiaci október sa každoročne stretávame na podujatí, na ktorom si uctíme našich skôr narodených občanov. Tento deň je pre pozvaných hostí – občanov, čímsi výnimočný, výnimočný pripomenutím si kolobehu v prírode, v ktorom ubiehajú roky ako voda v bystrine. Každý z nás naplnený múdrosťou životných skúseností sa vo svojom zrelom veku zamýšľa nad svojim životom. V živote každého z nás sú míľniky, pri ktorých sa na chvíľu zastavíme a zamýšľame sa, aký kus cesty sme prešli, čo sa nám podarilo, čo nepodarilo uskutočniť a čo ešte chceme dokázať. Starostka obce vo svojom príhovore vyslovila prianie pevného zdravia, radosti, šťastia, pohody, lásky a úspechov v ďalšom živote.

Želala, aby všetkých obklopovala vďaka, citlivá pozornosť a úcta mladej generácie. V programe sa básničkami predstavili dievčatá z Opatoviec a deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pásmom básničiek, pesničiek a tanca. Potom sa o náladu staral harmonikár pán Holásek.