Stavanie mája

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, folklórne súbory či dokonca celé obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. Čo vlastne stavanie mája znamená a čo ozdobený stromček symbolizuje? Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Aj naša obec patrí k tým, čo si tradíciu stavania mája udržiavajú. Teší nás, že máj stužkami zdobia deti, v čom je nádej, že tradícia bude pokračovať. Atmosféru pri stavaní mája spríjemnili piesne v podaní Speváckeho súboru Opatovčan.