Vianočné radosti

Tak sme nazvali podujatie v nedeľu 10.decembra 2017, ktorým sme chceli navodiť atmosféru približujúcich sa Vianočných sviatkov. Účastníci podujatia mali možnosť zakúpiť si vianočné ľudovoumelecké výrobky – rôzne ozdoby, oblátky a medovníky, pozrieť si ukážky z tvorby našej rodáčky pani Anky Hrošovej. Na zohriatie bol pripravený vianočný punč a atmosféru dotvárali koledy v podaní Speváckeho súboru Opatovčan. V programe sa prednesom prózy a básne predstavili aj Roman Pienták a Štefan Talába z Detského domova Lastovička v Trenčíne. Záver podujatia patril hudobnej skupine KaTea z Dolných Vesteníc s koncertom adventných a vianočných piesní. Veríme, že všetci, ktorí prišli, strávili príjemné nedeľné popoludnie.

Starostka obce zaželala všetkým spokojné vianočné sviatky a do nového roku veľa zdravia a vykročenie tou správnou nohou.