Vítanie detí

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života obce.

V stredu 8. novembra 2017, sme privítali deti, ktoré sa narodili v roku 2017. Slávnostne sme ich privítali v našej obci a rodičom popriali veľa šťastia a úspechov pri ich výchove. V úvode slávnosti vystúpila pracovníčka obecného úradu pani Jana Vraždová, predstavila rodičov a deti, ktorí prišli na slávnosť. Potom sa všetkým prítomným prihovorila starostka obce. Vo svojom príhovore pripomenula, že dieťa je najkrajším kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať z malého človiečika dobrého a statočného človeka. Najväčším životným úspechom rodiča je, aby dieťa bolo zdravé, silné, aby prežilo radostné detstvo. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy vystúpili s krátkym kultúrnym programom deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach. Rodičom odovzdala starosta obce kvet a malý darček.