Životné jubileum

8. apríla 2017 sa dožila krásnych 90 rokov naša občianka pani Mária Šuleková. Pri príležitosti jej životného jubilea jej zablahoželala a zaželala veľa zdravia aj starostka obce. Táto významná udalosť v živote našej občianky bola zaznamená aj do pamätnej knihy obce.