JDS ZO Opatovce - stretnutie

JDS ZO Opatovce pripravila 1.9.2018 stretnutie v areáli športového ihriska v Opatovciach pri príležitosti výročia SNP a Dňa ústavy SR. Predsedníčka ZO p. Marta Bulková na začiatku všetkých privítala, pripomenula krátkym príhovorom významné udalosti v našich dejinách - SNP, Ústavu SR a poinformovala členov o možnostiach účasti na kultúrnych a iných podujatiach. Stretnutie bolo spojené s tradičnou okekačkou. Je škoda, že búrka predčasne ukončila príjemné posedenie.