Jesenné upratovanie v obecnom parku

Tak ako v záhradách, aj v našom obecnom parku bolo treba vykonať jesenné upratovanie – pohrabať opadané lístie a ihličie. Členky JDS ZO Opatovce sa tejto úlohy ujali 5. novembra popoludní. Odvoz pohrabaného lístia a ihličia zabezpečil pán Milan Ilkyw. Starostka obce ďakuje všetkým za vykonanú prácu.