Mesiac úcty k starším

Už tradične si obec v mesiaci október uctí svojich skôr narodených občanov – seniorov. Tento rok to bolo 17.októbra, keď sa v sále kultúrneho domu konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku sa všetkým prihovorila starostka obce. Vo svojom príhovore prirovnala skracujúce sa jesenné dni s čoraz skúpejším prídelom slnka, so smutnými dažďami a hmlami, no na druhej strane s bohatosťou dozretých plodov na poliach a záhradách ako večný symbol zrelosti seniorského veku. Poďakovala za vykonanú prácu a zaželala v mene našej obce, poslancov obecného zastupiteľstva ale aj vo svojom mene z úprimného srdca božie  požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc zo strany detí a najbližších. Pre pozvaných bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach, Spevácky súbor Opatovčan a prednesom básne pani Marta Bulková. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a darček. Na znak významnosti podujatia bol vykonaný zápis do pamätnej knihy Obce Opatovce.