Posedenie pri príležitosti mesiaca úcta k starším

Dňa 16.11.2018 si naša organizácia pripomenula Mesiac úcty k starším. Spoločenské posedenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu spestrili naši speváci, ktorí spravili dobrú náladu všetkým prítomným. Boli sme vďační i za milé slová starostky obce, ktorá sa pochvalne vyslovila o našej aktivite, o zapájaní sa do akcií poriadaných obecným úradom. Výbor pripravil občerstvenie a každý člen dostal malý darček. Z celkového počtu 42 členov bolo prítomných 33, to znamená, že v našej obci sú seniori aktívni, majú záujem o dianie vo svojom okolí a nesedia doma. Je to povzbudením do ďalšej činnosti v rámci našich možností – výlet do Vysokých Tatier, návšteva vianočných trhov v Bratislave, návšteva divadelných podujatí v Trenčíne. Naše motto znie: dovŕšením dôchodkového veku život ešte nekončí, naopak je viac času na odpočinok, relax, spoznávanie toho načo sme predtým nemali čas.

Marta Bulková, predseda ZO JDS Opatovce