Rozožatie vianočného stromčeka

Stalo sa tradíciou, že v predvečer Mikuláša t.j. 5. decembra sa v našom parku rozsvieti vianočný stromček, ktorý spríjemňuje vianočnú atmosféru všetkým opatovčanom až do príchodu troch kráľov. K rozsvietenému stromčeku aj tento rok prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta a všetkým dobrým deťom nadelil balíček so sladkosťami. Deťúrence, ktoré boli odvážne Mikulášovi na oplátku zarecitovali a zaspievali aj zahrali na husliach.