Stavanie mája

„Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený...“

Aj v našej obci sa dodržiava tradícia stavania mája. Posledný aprílový deň patrí tejto tradícii už veľa rokov. Hoci sa technika stavania mája zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika, výsledok je stále ten istý – týčiaci sa máj nad dedinou. Aj tento posledný aprílový deň sme sa stretli pri kultúrnom dome, aby sme dodržali tradíciu stavania mája. Prialo nám aj počasie bolo pekné, teplé, slnečné aj keď trocha veterné. Spevácky súbor Opatovčan oživil podujatie svojimi piesňami, starostka obce ponúkla občanov kalíškom tuhého a prevádzkovateľ pohostinstva navaril guláš. Takže dobrej nálade nič nebránilo a vydržala do neskorých večerných hodín. Ďakujeme tým, ktorí pomohli podujatie pripraviť – dovoz a osadenie vršiaka, vyzdobenie mája stužkami, osadenie mája.