Životné jubileum 90 rokov.

Pani Magda Škúciová sa dožila krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu jej zablahoželala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Takéto krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Oslávenkyni prajeme, aby ju aj v budúcnosti vždy čítala s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíše, zostane v srdciach jej najbližších.

Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk i pokoj do srdca.