Oslava MDD

Deti oslávili svoj sviatok v nedeľu 9.júna 2019. V kultúrneho dome sme privítali Bábkové divadlo Lienka, ktoré zahralo pre naše deti Čertovskú rozprávku. Obecný úrad pripravil pre deti darčeky a občerstvenie. Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí pomohli pri zabezpečení osláv MDD: Márius Pedersen, a .s. Trenčín a pani Ing. Zuzana Sičová.