Stavanie mája

Tradícia stavania májov má korene ešte v stredoveku, kedy si ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Zeleň mája symbolizovala víťazstvo jari nad zimou a nádej bohatej úrody hospodárov. Od 15. storočia sa máje stavali, už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty a lásky. V predvečer prvého mája chlapci stavali svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje, ktorými vyjadrovali svoj vážny záujem. Strom musel byť pekne vyzdobený farebnými stužkami, poprípade aj ručníkom od milej.

V našej obci, tak ako i v iných kútoch Slovenska sa stavanie mája stalo tradíciou, pri ktorej sa zídu občania. Deti vyzdobia máj krepovými stužkami a s očakávaním sledujú postavenie mája. Za pomoci autožeriava Sandra Prekopa, jeho pomocníkov, našich hasičov a šikovných občanov sa podarilo máj úspešne osadiť. Strom na máj poskytlo PSP Opatovce a zabezpečilo aj dopravu mája do obce. O dobrú náladu sa opäť i tento rok postaral Spevácky súbor Opatovčan a po poháriku pálenky od starostky si občania mali možnosť pochutiť na guláši, ktorý pripravil prevádzkovateľ pohostinstva. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k vydarenému kultúrnemu podujatiu.