Životné jubileum 90 rokov

Pán Ján Marcinát sa dožil krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu mu zablahoželala starostka obce a pracovníci obecného úradu. Oslávencovi popriali veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu najbližších. Ku gratulantom sa pripojili i členovia Speváckeho súboru Opatovčan.