Miestne dane a komunálny odpad

Ohlásenie sa ku komunálnemu odpadu FO

Ohlásenie sa ku komunálnemu odpadu PO a FO podnikateľ