Predaj a služby

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Žiadosť o schválenie prevádzkového času

Žiadosť o zmenu prevádzkového času

Oznamovacia povinnosť

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzkarne

Oznámenie o zrušení prevádzkarne